link instragram
link facebook
link line
link pinterest
link youtube
 
cer_new2
Slide background

ชิ้นงานนี้เพชรเม็ดกลางขนาดครึ่งกะรัต

diamond ring

 

ชิ้นงานนี้เพชรเม็ดกลางขนาดครึ่งกะรัต สวยสมบูรณ์แบบมาพร้อมกับใบcertificateจากสถาบันระดับโลก G I A

นอกจากเพชรที่สวยและเจียระไนที่ดีเลิศแลว้ การเข้าใจในชิ้นงานแต่ละชิ้น ที่มีดีไซน์ต่างกัน เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ต่างจากการคัดเลือกเพชร BELGIUM DIAMOND จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างดีที่สุดค่ะ ชมและลองชิ้นงานจริงได้ที่ BELGIUM DIAMOND ค่ะ

Top Quality

พิเศษ 9x,xxx ฿.

code : 00612

ดูแลทุกชิ้นงานตลอดอายุการใช้งาน

#belgiumdiamond

gia cer3
gia cer2
gia cer4
hrd cer9
gia cer5
hrd cer1
gia cer6
hrd cer7